Nowe symbole na kosmetykach

przez admin

Nowe przepisy UE dotyczące kosmetyków

Od lipca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.
Nowe zaostrzone wymogi - regulowane od tej pory na poziomie unijnym - nakładają szereg obowiązków zarówno na producentów jak i importerów oraz dystrybutorów kosmetyków.

Oznakowanie kosmetyków - nadruk piktogramów

Rozporzadzenie szczegółowo opisuje zasady oznakowania kosmetyków, w tym obowiązkowy nadruk poszczególnych symboli. Przemysłowe drukarki ink jet Markem-Imaje z serii 9000
i Markem-Imaje 9410 oraz drukarki termotransferowe z serii SmartDate gwarantują trwały nadruk symboli, zgodny z nowymi wytycznymi.

Przemysłowe drukarki Markem-Imaje gwarantują oznakowanie kosmetyków zgodne z nowymi wytycznymi UE, obowiązującymi od lipca 2013 roku.

Wybrane symbole

klepsydra (nowy symbol) - oznacza termin ważności kosmetyku. Umieszcza się go na kosmetykach, których termin ważności jest krótszy niż 30 miesięcy. Obok symbolu klepsydry umieszczona jest data ważności.

"otwarty słoiczek" znak PAO - od ang. period-after-opening oznacza termin przydatności po otwarciu. Stosuje się, gdy termin przydatności wynosi powyżej 30 miesięcy. Na symbolu otwartego słoiczka umieszczona jest liczba miesięcy.

"ręka na książce" - informuje, że do produktu dołączono ulotkę, kartkę, metkę czy tasiemkę z dodatkowymi ważnymi informacjami od producenta, które nie zmieściły się na opakowaniu.

Wróć