Znakowanie na drewnie i wyrobach drewnopochodnych

Wyzwania

Niektóre wyroby drewniane lub drewnopochodne, jak drewno konstrukcyjne, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, sklejka, listwy, panele i in. muszą być znakowane w celu identyfikacji i/lub w celu informacyjnym. Część wyrobów może być znakowana oznaczeniem stałym, część zaś musi posiadać oznaczenia zmienne, identyfikujące partię, wagę, rozmiar, kolor, typ itp. Niejednokrotnie stosuje się też kody kreskowe. Identyfikacja może być konieczna z uwagi na przepisy prawne, wymagania klienta lub służyć wewnętrznym potrzebom producenta, np. w procesie montażu czy pakowania. Warunki produkcyjne są trudne, często występuje wysokie zapylenie.

Nasze rozwiązania

W przypadku wyrobów drewnianych i drewnopochodnych, których podłoże jest chłonne, porowate, nie każda technologia znakowania będzie odpowiednia. Do znakowania bezpośrednio na surowym drewnie polecamy drukarki atramentowe dużych znaków niskiej rozdzielczości Markem-Imaje, które umożliwią naniesienie wyraźnych, widocznych z daleka oznaczeń alfanumerycznych, również kodu CE. Wyroby laminowane, płyty MDF, płyty pilśniowe, ale i płyty OSB mogą być znakowane drukarkami atramentowymi małych znaków lub drukarami wysokiej rozdzielczości, pozwalając na nadruki kodów kreskowych jedno- lub dwuwymiarowych, grafiki, logo itp. Z uwagi na trudne warunki produkcyjne, m. in. duże zapylenie, w szczególnych przypadkach oferujemy urządzenia w podwyższonej klasie szczelności IP65, wyposażone w przedmuch głowicy drukarki atramentowej czy soczewki laserowej. Tam, gdzie duże gabaryty produktu uniemożliwiają jego przemieszczanie pod głowicą drukującą, stosujemy przesuwniki głowic.

Jak znakują inni