Evonik

Evonik

Evonik | Niezawodność rozwiązań

Aby ograniczyć problemy z oznakowaniem wynikając z błędów ludzkich, firma Evonik, właściciel największego na świecie zakładu produkcji metioniny (składnika pasz dla zwierząt) zlokalizowanego w Antwerpii (Belgia), wybrał kompleksowe rozwiązanie Markem-Imaje, składające się z urządzeń znakujących poszczególne poziomy opakowań, od pojedynczych worków po całe palety, oraz oprogramowania CoLOS®, które będąc zintegrowane z wewnętrznym systemem ERP przedsiębiorstwa, pozwala na automatyzację procesu kodowania.