Monitorowanie produktu Traceability Software

Oprogramowanie CoLOS do linii pakujących
Oferuje gotowe zestawy funkcjonalności odpowiadające na specyficzne wymagania operatorów, osób zarządzających produkcją, analityków oraz pracowników utrzymania ruchu w wielu branżach przemysłu, których efektywność uzależniona jest od elastyczności i efektywności linii pakujących.

Oprogramowanie CoLOS do linii pakujących.

CoLOS Insite
Ujednolicone dane/szablony przygotowywane i sprawdzone w przedsiębiorstwie,  przekazywane do zakładu i/lub linii produkcyjnej w celu monitorowania pracy urządzeń znakujących

 • Wiele linii bądź wiele zakładów.
 • Szybkie wdrażanie zmian.
 • Mniej dodatkowej pracy przy wprowadzaniu nowego kodu lub związanej
  błędami PID.
 • Zapewnia odpowiednie oznakowanie na odpowiednim produkcie.


CoLOS Pallet Track
Automatyzacja zarządzania procesem paletyzowania produktów przy pełnym, częściowym lub niestandardowym pakowaniu.

 • Kontrola i przejrzystość magazynu
 • Unikalne numerowanie palet ułatwia zarządzanie reklamacjami
 • Większa dokładność etykietowania produktów redukuje koszty pracy
 • Zmniejsza ryzyko grzywny za brak zgodności ze standardami przemysłowymi


CoLOS Coding Integrity
Spójność kodowania - właściwy product we właściwym opakowaniu, z właściwym, sprawdzonym, potwierdzonym
i zarejestrowanym kodem.

 • Kontrola magazynu
 • Sprawdzenie zgodności kodu i z produktem.
 • Eliminacja kar wynikających z braku zgodności ze standardami
 • Redukcja powtarzalnych czynności oraz  zużycia opakowań.


CoLOS Packaging Line Traceability
Monitorowanie przepływu produktów w procesie pakowania – od półfabrykatu aż do gotowego produktu zapakowanego na palecie.

 • Precyzyjna identyfikacja wadliwych produktów
 • Zgodność z wymogami prawnymi w ramach konwencji antyterrorystycznych, przepisów obowiązujących producentów spożywczych i in.
 • Monitorowanie jeden poziom w górę i jeden poziom w dół  w łańcuchu dystrybucji.
 • Mniejsze ryzyko fałszowania czy dywersji.