Ochrona przed fałszowaniem

Markem-Imaje może pomóc zminimalizować podrabianie produktów poprzez wdrożenie jednego rozwiązania kodowania na przestrzeni całej fabryki.

Wykorzystując oprogramowanie monitorowania produktu oparte na oprogramowaniu CoLOS wraz z urządzeniami znakującymi, użytkownik może zbudować sprawny system ochrony marki i monitorowania produktu.

Markem-Imaje może pomóc zminimalizować podrabianie produktów poprzez wdrożenie jednego rozwiązania kodowania na przestrzeni całej fabryki.
  • monitoruj przepływ swoich towarów lub śledź je z powrotem do ich źródła
  • kontroluj informację o swojej marce przez cały proces wytwarzania
  • skalowalny i wystarczająco elastyczny system, aby dostosować się do ciągle zmieniających się przepisów
  • znakuj dodatkowo produkty niewidzialnym kodem, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację Twojego produktu

 

Zabezpieczenie przed fałszowaniem - znakowanie atramentem niewidocznym

Niektóre produkty są szczególnie narażone na fałszowanie. Dotyczy to leków, luksusowych kosmetyków, alkoholu. Dobrą metodą umożliwiającą potwierdzenie autentyczności wyrobu jest dodatkowe oznakowanie atramentem niewidocznym.

Produkt został dodatkowo oznakowany atramentem niewidocznym. Nadruk jest widoczny dopiero w świetle UV.
  • atrament do znakowania na wszystkich powierzchniach
  • widoczny w świetle UV
  • do stosowania w drukarkach Markem-Imaje