Markem-Imaje CoLOS® Mark&Read

Producent Markem-Imaje
Potwierdź, że wydruk jest obecny na każdym produkcie, jest czytelny i zawiera właściwe dane.

Zastosowanie

  • Kontrola nadruku
  • Ochrona marki

Twoje wyzwania

Jeśli nie wychwycisz błędów na Twoich opakowaniach podczas produkcji, może to skutkować generowaniem odpadów, koniecznością powtórzenia produkcji, wycofaniem produktów z rynku lub kosztownymi reklamacjami ze strony Klientów.
Oprogramowanie Markem-Imaje CoLOS® Mark&Read 1
Nasza oferta

Nasza oferta

Zautomatyzowane rozwiązania inspekcji opakowań Systech’s łączą urządzenia drukujące, wizyjne z intuicyjnym interfejsem, zapewniając możliwość drukowania i weryfikacji za jednym podejściem. Platforma Systech’s gwarantuje wysoką jakość oraz zgodność opakowania i kodowania z aktualnymi przepisami. Dowiedz się więcej na temat zintegrowanej platformy do kontroli nadruków i innych parametrów opakowania.

Twoje korzyści

Poprawna i zgodna z przepisami informacja na każdym opakowaniu Twojego produktu, zmniejsza ryzyko zwrotów i reklamacji ze strony Klientów, chroni Twoją markę oraz zwiększa zaufanie konsumentów. Jest podstawą prawidłowgo procesu monitorowania produktów w całym łańcuchu dostaw. Systemy Mark&Read umożliwiają eliminację błędnie oznakowanych opakowań podczas produkcji i ograniczają ryzyko strat na dużą skalę.