Markem-Imaje CoLOS® Message Design

Producent Markem-Imaje
Projektuj złożone komunikaty dla wszystkich technologii drukarek w jednym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie, korzystając z pełnego zakresu typów pól danych.

Zastosowanie

  • Edycja komunikatu
  • Zarządzanie komunikatem
  • Etykiety logistyczne GS1

Twoje wyzwania

Drukarki Markem-Imaje służą do nanoszenia zmiennych informacji na produkt, skojarzonych zwykle z realizacją konkretnego zlecenia produkcyjnego. Zależnie od rodzaju opakowania, miejsca przeznaczenia produktu (kraj), komunikat może się zmieniać i wymaga każdorazowej edycji przez operatora. Jest to proces czasochłonny i odpowiedzialny. Błąd w edycji czy wprowadzaniu danych wiążę się z ryzykiem błędnego oznakowania całej partii produkcyjnej i kosztami zwrotów lub odpadów produkcyjnych.
Etykietowanie zgrzewek systemem Markem-Imaje 2200
Nasza oferta

Nasza oferta

Program CoLOS® Message Design do zarządzania kodowaniem i etykietowaniem umożliwia sprawną edycję złożonych komunikatów przy zachowaniu płynnej produkcji.
Zmniejsza koszty „ręcznego” wprowadzania komunikatów i zarządzania danymi nawet do 90%, skraca czas wprowadzania zmian o ok. 50%.
Dowiedz się więcej na temat dedykowanego oprogramowania Colos do edycji i komunikatu i zarządzania drukarkami.

Twoje korzyści

Automatyczne projektowanie komunikatu, mniej błędów. Projektuj i zarządzaj kompleksowym komunikatem z jednego centralnego intuicyjnego interfejsu. Przyspiesz uruchamianie linii i skróć czas przezbrojenia, wprowadzania danych SKU oraz obsługi bazy danych. Ogranicz ryzyko błędów operatora oraz czas “ręcznego” przenoszenia danych z linii na linię.