Markem-Imaje CoLOS Promotional Coding

Producent Markem-Imaje
CoLOS Promotional Coding wspiera Twoje promocyjne kampanie cyfrowe, umożliwiając efektywne kosztowo drukowanie na żądanie, na wielu liniach produkcyjnych.

Zastosowanie

  • Zarządzanie komunikatem
  • Wsparcie akcji promocyjnych
  • Ochrona marki

Twoje wyzwania

Twoi klienci oczekują przejrzystości łańcucha dostaw. Musisz zapewnić poprawne, zgodne z przepisami i oszczędne kosztowo kodowanie. Spotykasz się coraz częściej z potrzebą wsparcia marketingu cyfrowego poprzez specjalnie oznakowane opakowania. Zwykle oznaczało to zastosowanie wstępnie zadrukowanych w drukarni opakowań, drukowanie unikalnych kodów zapisanych na karcie pamięci drukarki, tym samym ograniczając takie kampanie zaledwie do kilku linii produkcyjnych. Potrzebujesz bardziej inteligentnego rozwiązania, które może wykonać to dla Ciebie na dużą skalę.
Znakowanie kodów promocyjnych z wykorzystaniem CoLOS Promotional Coding
Nasza oferta

Nasza oferta

Rozwiązanie do promocyjnego kodowania Markem-Imaje, część oferty Packaging Intelligence, ułatwia używanie opakowań do celów promocyjnych, poprzez umożliwienie druku unikalnych kodów na żądanie, nawet przy wysokich prędkościach. System CoLOS wywołuje wcześniej wygenereowane kody z centralnego serwera i wysyła je seriami do kolejki wydruku w drukarce, zapewniając kontrolę wydruku w czasie rzeczywistym na poziomie drukarki. Jest łatwo integrowalny z urządzeniami do znakowania Markem-Imaje, jak i z systemami i urządzeniami innych producentów.

Twoje korzyści

Z rozwiązaniem CoLOS Promotional Coding stosujesz unikalne kody marketingowe na każdym produkcie przy pełnych prędkościach linii, zapewniając elastyczność przeprowadzenia akcji promocyjnych zarówno tych na żądanie jak i regularnie powtarzanych. Przechowujesz użyte kody wraz z innymi informacjami z SAP na temat produktu. System zapewnia automatyczną weryfikację, dokładne rejestrowanie i zarządzanie informacją wydrukowaną na Twoich produktach.