Rozwiązania

Packaging intelligence

Utrzymywanie w ruchu wielu linii pakujących 24/7 wymaga niekończącego się planowania i organizowania, aby uniknąć przestojów i problemów. Procesy ręczne wymagają czasu i nieuchronnie niosą ze sobą ryzyko błędu. Rozwiązania Packaging Intelligence, dzięki automatyzacji procesów kodowania, zagwarantują Ci, że Twoje produkty będą właściwie oznakowane.

Packaging intelligence

Zmniejsz straty i zwiększ efektywność produkcji

Zdajemy sobie sprawę jak bardzo złożony jest proces zarządzania produkcją na kilku liniach z najwyższą efektywnością I wyeliminowaniem przestoju. Kompleksowe rozwiązanie Markem-Imaje maksymalizuje efektywny czas produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego oznaczenia i monitorowania produktów.
Systech, oddział Markem-Imaje odpowiedzialny za oprogramowanie, pomaga zredukować liczbę błędów I zoptymalizować operację w skali pojedynczej linii produkcyjnej lub fabryki zlokalizowanej w dowolnym miejscu na świecie.
Nieustannie podnosi efektywność Twoich linii produkcyjnych I zwiększa zyskowność przedsiębiorstwa dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom projektowania komunikatu, zarządzania danymi , pakowania , weryfikacji kodowania i kontroli linii produkcyjnej.

  • Zarządzaj złożonym komunikatem, dla różnych wzorów opakowań.
  • Wyeliminuj niewłaściwie oznakowane lub zapakowane produkty
  • Zmaksymalizuj efektywny czas produkcji i całkowitą wydajność urządzeń (OEE)

Rozwiązania Systech – “packaging intelligence” są w pełni kompatybilne z technologią drukarek Markem-Imaje zapewniając bezproblemowe wdrożenie i działanie.

Dowiedz się więcej