Zrównoważony Rozwój - ekologia i oszczędności

Redukcja kosztów to jedno z kluczowych zagadnień w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozważa się zarówno koszty bezpośrednie wynikające ze zużycia materiałów, surowców, jak również koszty wpływu na środowisko.

Rozwiązania Markem-Imaje, wpisując się w filozofię Zrównoważonego Rozwoju,  pozwalają w znacznym stopniu zredukować koszty związane z eksploatacją urządzeń znakujących – przynoszą oszczędności w zużyciu energii, mediów, materiałów eksploatacyjnych oraz minimalizują oddziaływanie na środowisko.

Rozwiązania Markem-Imaje, wpisując się w filozofię Zrównoważonego Rozwoju,  pozwalają w znacznym stopniu zredukować koszty związane z eksploatacją urządzeń znakujących.
  • niskie zużycie energii (np. drukarki inkjet tylko 60 VA)
  • zredukowane zużycie rozcieńczalnika (nawet 2,5 ml/ h w 20 st. C)
  • atramenty bezpieczne dla środowiska, bez metyloetyloketonu
  • czysta technologia znakowania – tusz woskowy bez rozcieńczalnika
  • drukarki pigmentowe do znakowania kabli 9232E nie wymagają podłączania sprężonego powietrza
  • kilka trybów oszczędzania taśmy termotransferowej w drukarkach SmartDate®
  • nawet do 95% konstrukcji nadaje się do powtórnego przetworzenia
  • redukcja wytworzonych odpadów opakowaniowych