Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest podstawą budowania długofalowej strategii biznesowej Markem-Imaje; w swojej codziennej działalności Coleman stara się promować i realizować tę strategię.

Zrównoważony rozwój jest zdefiniowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako „rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trosce o pracowników, partnerów biznesowych i lokalną społeczność. U podstaw każdej decyzji biznesowej leży dbałość o nasze otoczenie i przyszłość kolejnych pokoleń.

Nasi dostawcy:

 • dbają o to, by produkty i usługi, które rozwijają, były zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju;
 • przewidują ewoluujące normy regulacyjne i środowiskowe, zapewniając zgodność swoich wyrobów ze standardami międzynarodowymi oraz stawiają sobie coraz większe wyzwania w zakresie wymogów środowiskowych, społecznych i etycznych;
 • angażują swoich partnerów i interesariuszy poprzez poszerzanie współpracy w tym zakresie;
 • przyciągają talenty poprzez wyznaczanie i wdrażanie najwyższych standardów etycznych, wspólnie pracują nad innowacyjnością swoich produktów, uwzgledniającą zasady zrównoważonego rozwoju i ograniczenia środowiska.

Recenzja KakaduCasino PL

Kakadu posiada licencję na gry hazardowe online wydaną przez Curacao e-Gaming Authority. Numer licencji i dodatkowe informacje można zobaczyć w stopce strony. Uwielbiamy widzieć strony hazardowe, które mogą być tak przejrzyste. Dają ci swój numer licencji, ponieważ nie mają nic do ukrycia.

Zarówno Kakadu, jak i TechOptions Group są stosunkowo nowe w branży gier hazardowych online. Korporacja wystartowała w 2020 roku, a Kakadu.com wystartował w 2022 roku. Normalnie wahalibyśmy się zaufać firmie, która jest tak nowa, ale mamy powody, by wierzyć, że kierownictwo jest zaangażowane w hazard online od wielu lat.

Jakość strony i przejrzystość firmy dowodzi, że TechOptions Group wie, co robi. Ich celem jest wstrząsnąć branży zakładów online z różnych rynków zakładów, ekscytujące nowe funkcje i hojne bonusy.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że bezpieczeństwo i ochrona są pierwszym priorytetem dla Kakadu. Strona używa szyfrowania SSL, aby chronić Twoje dane osobowe i finansowe. Mają również ścisłą politykę prywatności, a nawet politykę zwrotu pieniędzy. W każdej chwili możesz zapoznać się z tymi zasadami online, co pozwala Ci na obronę siebie.

Tak więc, podczas gdy KakaduCasino jest nowszą stroną, jesteśmy pewni, że jest ona bezpieczna i legalna. Nie polecilibyśmy jej, gdybyśmy nie byli pewni, że jest to strona, której możemy zaufać.

Praca nad rozwijaniem produktów przyjaznych środowisku sprzyja długofalowemu wzrostowi firmy , poprzez dostarczanie Klientom zrównoważonych rozwiązań i korzyści. Inwestowanie w zrównoważony rozwój po prostu się opłaci.

Skuteczny program zrównoważonego rozwoju

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym firmy mogą stać się bardziej „zrównoważone”. Ważne jest, aby skupić się na konkretnych, łatwych do zarządzania celach, które są realne do osiągnięcia.

Firma Markem-Imaje określiła cztery kluczowe cele

 • Mniej emisji – identyfikacja alternatywnych łańcuchów dostaw, od produkcji po transport
 • Mniejsze zużycie energii – poprzez efektywne szkolenie personelu, monitoring zużycia i uwzględnianie przy projektowaniu produktów
 • Generowanie mniejszej ilości odpadów – poprzez proaktywną identyfikację alternatywnych działań i praktyk w ramach procesu powstawania odpadów
 • Mniejsze zużycie wody – dzięki innowacyjnym standardom recyklingu zaimplementowanym w procesie produkcyjnym.

Firma realizuje powyższe cele poprzez szeroko zakrojone działania, przynoszące wymierne korzyści

 • Efektywność energetyczna – poprawa o 36%* poprzez działania optymalizacyjne i dedykowane inwestycje
 • Redukcja odpadów – zmniejszenie wytwarzania o 12%* poprzez doskonalenie procesów i praktyk w gospodarce odpadami
 • Zużycie wody – mniejsze o 68%* dzięki usprawnieniu procesów i śledzeniu strat
 • Emisja gazów cieplarnianych – poprawa o 44%* dzięki dedykowanym działaniom zgodnym z programem Dover

* poprawa względem celów ustanowionych w 2010 roku

Klika przykładów

 • Optymalizacja zużycia energii – w nowym zakładzie produkcyjnym Markem-Imaje w Indiach zostaną zainstalowane panele słoneczne, aby zasilać ok. 30% działań. W nowej lokalizacji Rovaltain we Francji, oszczędza się energię dzięki ekologicznej izolacji i panelom słonecznym.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym części modułowych – zaawansowany program wymiany usług dla złożonych modułów umożliwia odbiór, renowację i ponowną integrację części modułowych z używanym urządzeniem.
 • Wydłużenie żywotności drukarki dzięki leasingowi – firma zapewnia swoim klientom usługę leasingu. Ponieważ nadal jest odpowiedzialna za swoje urządzenia, w jej interesie jest wydłużenie ich żywotności, jednocześnie poprawiając doświadczenia swoich klientów.
 • Oszczędność wody – zakład produkcyjny Markem-Imaje w Kenee zmniejszył zużycie wody o 30% w 2019 roku, instalując system z obiegiem zamkniętym, który zapewnia recyrkulację wody chłodzącej wykorzystywanej podczas produkcji.

Zrównoważony rozwój w praktyce – działania obecne i przyszłe

Markem-Imaje koncentruje się na podstawowych obszarach, takich jak wpływ na środowisko, zobowiązania socjalne wobec pracowników, ograniczanie śladu środowiskowego w obszarze podstawowej działalności w zakresie znakowania i etykietowania.

Strategia rozwoju zorientowana na cele w odniesieniu do ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest kluczowa dla spełnienia powyższych wymagań.

Zarządzanie procesami produkcji i logistyki w Markem-Imaje jest zgodnie ze standardami ISO 14001 jak również OHSAS 18001. Standardy te skłaniają producenta do ciągłej redukcji odpadów, tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw, zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników.

Podstawowe kierunki działania to niższe zużycie energii, efektywne szkolenia dla pracowników , poszukiwanie alternatywnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i oszczędzania wody. Nowe rozwiązania i produkty Markem-Imaje opracowywane są nie tylko z uwzględnieniem bieżących przepisów, ale również antycypują zmiany, które dopiero mogą nadejść. Przykładem są przepisy RoHS- firma monitoruje przepisy dotyczące substancji chemicznych i wyłącza te, które są szkodliwe czy niebezpieczne dla środowiska, starając się przewidzieć nadejście nowych regulacji w tym zakresie.

W ten sposób wszystkie nowe produkty są zgodne z przepisami RoHS. Ta samoograniczająca się strategia wyznacza nowe kierunki opracowywania bezpieczniejszych, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem produktów, atramentów bez kadmu, ołowiu, rtęci czy sześciowartościowego chromu.

Produkty Markem-Imaje są tak opracowywane, by były mniej szkodliwe dla środowiska, Markem-Imaje opracowuje rozwiązania zmniejszające parowanie rozcieńczalnika , atramenty bez metyloetyloketonu (MEK) pozwalające na ograniczenie emisji lotnych związków organicznych, które są prekursorami tworzenia się ozonu przygruntowego oraz cząsteczek materii organicznej biorących udział w powstawaniu smogu, znanego z silnyego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka – rządy wszystkich krajów podejmują desperacką walkę by ograniczać emisję spalin i smogu..

Klienci Markem-Imaje mogą wybrać rozwiązania ograniczające emisję bądź wykorzystujące inne technologie ograniczające lub wykluczające użycie rozcieńczalników, takie jak drukarki inkjet małych znaków, drukarki dużych znaków wysokiej rozdzielczości, urządzenia drukujące i etykietujące, drukarki termotransferowe.

Innym ważnym obszarem oddziaływania na środowisko jest stosowanie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Kwestie te reguluje dyrektywa WEE zachęcająca producentów by projektować urządzenia z uwzględnieniem możliwości odbioru, recyklingu czy odzyskiwania materiałów. Coraz szybsze projektowanie nowych urządzeń, krótki cykl życia produktu wymaga od producentów bardziej odpowiedzialnej strategii produkcyjnej, nastawionej na ograniczenie wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój a świadomy wybór urządzeń

Markem Imaje opracowuje swoje rozwiązania wg koncepcji modułów, na przykład drukarka 9330 składa się z pięciu podzespołów takich jak głowica drukująca , obwód atramentowy (zawierający pompę i filtry), interfejs użytkownika, obudowę oraz czujniki. Tak konstrukcja nie zaburza podstawowej funkcji znakowania, jest za to zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju. Dzięki modułowej konstrukcji wyłącznie problematyczne części muszą zostać wymienione i zutylizowane. Możliwe jest również unowocześnienie lub zmiana konfiguracji drukarki poprzez wymianę kilku elementów zamiast zakupu nowego urządzenia.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych możliwe jest dzięki zapewnieniu zdalnych napraw ograniczających podróże serwisu do Klienta, ponadto uszkodzone moduły mogą zostać odesłane do producenta i przywrócone do całkowitej sprawności, umożliwiając powtórne wykorzystanie, ograniczając z w ten sposób liczbę odpadów; zatem modułowa konstrukcja drukarki 9330 wspiera osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

 

Dowiedz się więcej na temat działań Markem-Imaje

Zrównoważony rozwój
Środowisko
Zdrowie i bezpieczeństwo
Wartości
Zrównoważony rozwój Markem-Imaje
Akcja sadzenia drzew